Zaměstnání

V případě zájmu o zaměstnání na výstavišti se vždy obracejte na personální oddělení, paní Hanu Osykovou, tel.: 585 726 224, e-mail: hana.osykova@flora-ol.cz, Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc.

 

„Pro doložení kvalifikace uchazečů o práci uznáváme mimo jiné i Osvědčení o profesní kvalifikaci dle NSK“

 

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 / Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

V letech 2007 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) a vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 21.3.2013 do 31.8.2013 bylo u zaměstnavatele Výstaviště Flora Olomouc, a.s. v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 80.637,- Kč , z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 68541,45 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 12095,55 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství, cest a komunikací, úklid parků apod., s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nízkou úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu.

 

Eupodval