Veřejné zakázky

Naše společnost uveřejňuje veškeré informace o vyhlašovaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve Věstníku veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz) a na profilu www.e-zakazky.cz. Všechny informace o vyhlašovaných zakázkách malého rozsahu jsou zveřejněny zde.

 

20. 7. 2016        Veřejná zakázka malého rozsahu – „Dodávka vstupenkového systému“.

Lhůta pro doručení nabídek je do 5. 8. 2016 do 12,00 hod.

 

Archiv veřejných zakázek najdete zde.